Typer av medlemskap

I Pantern kan man välja mellan att lösa Passivt eller Aktivt medlemskap.

Passivt medlemskap (P):
Som passiv medlem kan du rösta på årsmötet och vara med och påverka verksamhetens utformning, men även delta på samtliga klubbaktiviteter utom bågskytteträning och/eller tävling. Kan t ex vara aktuellt för medlemmar som tar ett ”sabbatsår” eller familjemedlemmen som inte skjuter aktivt men som ändå vill hänga med i verksamheten och engagera sig.

Passiva medlemmar betalar endast Medlemsavgift. Se nedan ang. gällande avgift.

Aktivt medlemskap (A):
Som Aktiv medlem kan du, förutom allt det som de passiva medlemmarna har rätt till, även aktivt träna hos och aktivt tävla för klubben.

Aktiva medlemmar betalar dels Medlemsavgift och dels en Träningsavgift.  

Se mer nedan ang. gällande avgifter.

Familjemedlemskap (F): 
Aktivt medlemskap för familjer (boende på samma adress) med vissa subventioner.
De två äldsta familjemedlemmarna betalar Medlems- och Träningsavgift.
Övriga familjemedlemmar betalar endast Medlemsavgift. OBS! Max 2 vuxna kan ingå.
 

Medlemskap är inte bara en fråga om att betala avgifter!

Alla medlemmar förväntas bidra till verksamheten, inte bara genom de pengar man betalar in för sitt medlemskap utan även genom det arbete man utför för att hjälpa till i föreningen då tillfälle ges, givetvis efter möjlighet och förmåga. Devisen för detta är lika enkel som självklar, ”bättre att alla gör något än att få gör allt”.

Att hjälpa till i föreningsarbetet är en viktig del av den svenska modellen där nästan allt arbete utförs på ideell bas utan ekonomisk ersättning.

 

Gällande avgifter för medlemmar i Pantern 2023

Bågskytte är numera godkänt som hälsofrämjande verksamhet och därmed även legitimt för att ansöka om friskvårdsbidrag. Detta är kopplat till den aktiva delen av bågskytte, dvs träning o tävling.

Vi har därför delat upp avgiften för medlemmar i dels en Medlemsavgift och dels en Träningsavgift, där Träningsavgiften är den del som man kan ansöka om bidraget för.

1. Medlemsavgift
Medlemsavgiften följer kalenderår och gäller för hela det innevarande året.

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla medlemmar, betalas alltså av såväl aktiv som passiv medlem. Se vidare ovan angående olika typer av medlemskap.

Medlemsavgift: 150 kr


2. Träningsavgift

Träningsavgift betalar alla som löser Aktivt medlemskap i klubben, dvs medlemmar som tränar och/eller tävlar eller deltar i bågskytteskola. Storleken på träningsavgiften beror på två saker; dels din ålder och dels vilken period du väljer att vara aktiv medlem under. Du kan välja mellan termin, VT/ VårTermin eller HT/ HöstTermin, eller H/ Helår. Se vidare ovan ang. aktivt medlemskap.

Träningsavgifter för Aktiva medlemmar:      (Gäller fr.o.m. mars 2020)

 • Vuxen/ VUX, du som fyller 21år eller mer under året:
  400 kr/ termin eller 700 kr/ helår
 • Junior/ JUN, du som fyller 20 år eller mindre under året:
  250 kr/ termin eller 400 kr/ helår
 • Familj/ FAM, (max 2 vuxna): Kostnaden beräknas från fall till fall, se även ovan.
  De två äldsta familjemedlemmarna betalar Medlems- och Träningsavgift. 
  Övriga familjemedlemmar betalar endast Medlemsavgift. OBS! Max 2 vuxna kan ingå.

OBS! H= Helår = Kalenderår = VT + HT under samma år.
Den som löser Aktivt medlemskap efter 1 juli löser det för Höstterminen.
Först efter årsskifte kan sedan Aktivt medlemskap lösas för alternativet Helår.

Räkneexempel:

1. Pelle Pil, 33 år, får 9 mars 2019 höra talas om Pantern och deras verksamhet och beslutar sig hals över huvud att genast lösa aktivt medlemskap för vårterminen.

Han betalar då in totalt 550 kr, 150 kr i obligatorisk Medlemsavgift och 400 kr i Träningsavgift för vårterminenPå meddelanderaden skriver han in ”VUX AVT21″. Om inbetalaren är annan än den som ska bli medlem skrivs även namnet in.

2. Pelles brorsa Nisse Pil hänger med Pelle på en träning onsdagen 23 mars för att kolla om det är lika kul som det verkar på brorsan och hakar sedan raskt på och anmäler sig och de familjemedlemmar (vuxna sambon Lisa, och juniorerna 9-årige Lasse och hans storasyster 16-åriga Ingrid) som också väljer att hänga på under våren.

Nisse betalar då in 1400 kr, för familjen för VT2021. (2 x 550 + 2 x 150).
På meddelanderaden skriver han in ”FAM AVT21. 2 VUX + 2
 JUN. 
I samband med inbetalningen mejlar han in all nödvändig info enligt nedan för alla ingående familjemedlemmar.

3. Kalle Kula, 26 år, har tröttnat på fotboll och bestämmer sig för att ägna sig åt något helt annat, varför inte testa bågskytte? Sagt och gjort. Kalle kontaktar Pantern i slutet av november och får då veta att ett Aktivt medlemskap för återstoden av året kostar 550 kr, men om han kan hålla sig till efter nyår så får han mer valuta för pengarna då han kan lösa ett Aktivt medlemskap för vårterminen (första halvåret) till samma pengar, och fastnar han sedan under våren kan han sedan bara betala in Träningsavgiften för den efterkommande höstterminen då detta blir aktuellt efter halvårsskiftet.

Så här betalar du in till Pantern

Du betalar in avgiften på BK Panterns plusgiro – hos NORDEA!

Bank: NORDEA
Clearingnummer: 9960
Kontonummer (plusgiro): 536377-5
Bankkontonummer: 9960 4205363775

På meddelanderaden anger du info enligt ovan, t ex ”VUX AVT21. Pelle Pil
(= Pelle Pil, vuxen, aktiv medlem vårterminen 2019, alltså med både med namn och vad betalningen avser)

Övrigt i samband med inbetalning av avgift

Du mailar sedan i samband med inbetalningen nedanstående uppgifter till bkpantern@gmail.com:

 • – Vilken typ av medlemskap du löser; P/ Passivt eller A/ Aktivt.
  • OBS! Familjemedlemskap är per definition aktiva!
 • – Vilken period du löser medlemskap för; VT/vårtermin, HT/Hösttermin, eller H/helår.
  • OBS! Berör endast Aktivt medlemskap & Familjemedlemskap!
 • – Personnummer (10 siffror)
 • – Fullständigt namn
 • – Aktuell Mejladress
  • -Aktuellt telefonnummer; mobil och/eller hemtelefon
 • – Ev. kontaktuppgifter till anhöriga (t ex om medlemmen är minderårig och inte har egen telefon och/eller e-postadress).

I samband med registreringen av nya medlemmar skapar systemet/IdrottOnline ett unikt Idrotts-ID för varje person. Ny medlem får sedan ett mejl från IdrottOnline med sitt Idrotts ID och lösenord.

Scroll to top