Nybörjarverksamheten i Pantern står på två ben:

  • Prova-På (för icke-medlemmar)          
  • Nybörjarträning(för medlemmar)

Om att bli medlem finner du här -> Att bli medlem

Prova-På

Prova-på hos Pantern är tänkt att vara tillgängligt för alla som vill testa bågskytte. För alla som undrar hur det känns att skjuta båge och vill testa sin nyfikenhet utan att vara tvungen att gå med i klubben. För att delta bör man fyllt 10 år

Prova-på hos Pantern innebär att du vid fastställda tillfällen får möjlighet att prova på att skjuta båge, men där du även kan passa på att ställa frågor, se våra skjutbanor etc innan man eventuellt bestämmer sig för att bli medlem. Efter att man provat på vid de erbjudna tillfällena (max 3) har man sedan att besluta sig; antingen blir man medlem eller så tackar man för sig och gör något annat trevligt på sin fritid.

Kostnad för ProvaPå är 100:- per tillfälle och person.

Betalas via PG 536377-5 innan tillfället, märk med deltagarnamn.

Prova-På och Corona

Iom coronaepidemin har vi valt att begränsa verksamheten med ProvaPå uteslutande till  tydligt utannonserade tillfällen.
Till dessa utannonserade tillfällena får man sedan anmäla sitt intresse. 

OBS! Ingen drop-in alltså!

Efter intresseanmälan får man besked via mejl om och isf vid vilka tillfälle man kan komma o prova.

Vilka tider och dagar som gäller för Prova-på kan variera över året, beroende på tillgång på träningstider, konkurrens med annan verksamhet, och inte minst antalet tillgängliga instruktörer som kan finnas på plats.

Information kring nya omgångar av Prova-på meddelas på hemsidan efterhand som detta blir aktuellt och i god tid innan det är dags.

Nybörjarträning

Startdag för varje Nybörjarträning meddelas på hemsidan och genom utskick/mejl till medlemmar när det är aktuellt och i god tid innan.

Nybörjarträning är endast tillgängligt för medlemmar – nybörjare och/eller nya medlemmar – i Pantern. Träningen är tänkt som en fördjupande introduktion där vi under ett större antal veckor/lektioner går genom skjutteknikens olika delar samt en del teori om bågskytte och materialkunskap.

Nybörjarträning arrangeras normalt löpande från termin till termin, utifrån konstaterat behov och i mån av tillgängliga instruktörer i klubben, dvs ställt i förhållande till behov och hur det ser ut med möjliga lärare för att kunna genomföra dessa kurser. 

Mer om att bli medlem här -> Att bli medlem

Scroll to top