Vid årsmötet  februari 2024 valdes följande personer till förtroendeposter i klubben:

Ordförande: Jan Åke Åkesson 

Sekreterare: Dan Lindahl

Kassör: Elias Daniel

Styrelseledamot: Titus Farkas Lindekrantz

Styrelseledamot: Tilde Åkesson

Styrelsesuppleant: Karin Bern

Revisor: Calle Stihl

Revisor: Jörg Polakowski

Revisorssuppleant: Samuel Hallstäde

Valberedningen, ordförande: Carina Lilja

Valberedningen, ledamot: Daniel Lind

Scroll to top